Handlekurv


Handlekurven er tom

Vi anbefaler


0,00 Kr.

0

Førstehjelps-, brann- og sikkerhetsskilt

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) sier noe om viktigheten av merking av førstehjelpsutstyr.

§ 5-1. Krav til sikkerhetsskilting
Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger.

§ 5-3. Varselfarger for skilt
Skilter som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med følgende tabell:

Varselfarge Skilttype Instrukser og opplysninger
Rød Forbudsskilt Farlig atferd
Rød


 
Alarmskilt


 
Stopp
Avstenging
Nødstoppinnretning
Evakuer
Rød Brannvernskilt Identifisering og plassering
Gul eller oransje

 
Fareskilt

 
Vær forsiktig
Ta forholdsregler
Undersøk
Blå
 
Påbudsskilt

Spesiell atferd eller handlemåte
Påbud om bruk av personlig verneutstyr
Grønn

 
Nødskilt
Nødutgangsskilt
Førstehjelpsskilt
Lokaler, dører, utganger, veier, utstyr

 
Grønn Ingen fare Tilbake til normaltilstand


§ 5-15. Brannslokkingsutstyr
Brannslokkingsutstyr skal være merket og identifisert med varig sikkerhetsskilting og om nødvendig varselfarger. Fargen for merking av utstyret skal være rød. Den røde flaten må være så stor at utstyret lett kan gjenkjennes.Inngang til oppbevaringssted for brannslokkingsutstyr og områder hvor brannslokkingsutstyr oppbevares, skal merkes med skilt. 


Populært i Skilt

1
Viser 1 til 26 (av 26 produkter)